Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vinaři! Nezapomeňte na prohlášení o sklizni!

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na povinnost podání prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci vinařských produktů dle § 29 zákona č.321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Podání je vhodné učinit prostřednictvím Portálu farmáře, který je osvědčeným způsobem podání všech povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Elektronickým podáním si nejefektivněji splníte svou povinnost podat, (do 15.1.2014), Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci k 31.12.2013, která je v současné době aktuální pro všechny pěstitele, výrobce, obchodníky a obchodní  zprostředkovatele podnikající ve vinařství  a je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Prohlášení lze podat i na příslušném tiskopisu zaslaném poštou, nebo osobně doručeném. Tiskopis je ke stažení na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/formulare-k-podani-RV/

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:
- na registrované vinici byl stav sklizně nulový,
- mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly.
V obou případech se vypisuje do prohlášení hodnota nula.

Ucelené informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz

Ing. Rostislav Gruna
referent pro zemědělství - vedoucí oddělení

 

Foto: Ing. Přemysl Pálka

25-11-2013 PV