Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vidoreportáž z charitativní akce HUDBOU PRO KEŇU

Gymnázium Velké Pavlovice a studenti sexty  ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice, Studentským parlamentem a sponzory pořádali 1. dubna 2011 ve velkopavlovické sokolovně charitativní akci na podporu projektu ADOPCE NA DÁLKU. Náladu večera příjemně evokovaly obrázky afrických děvčat a chlapců. Portréty Mgr. Petra Horáčka byly v průběhu večera úspěšně vydraženy. Přítomné okouzlila i muzikálová zpěvačka z Velkých Pavlovic -  absolventka velkopavlovického gymnázia Jana Tesařová.

Afrika je třetím největším kontinentem na světě. Většina afrických zemí patří k nejchudším na světě. Chudoba se netýká jen afrických ekonomik ale především lidí a těch nejvíce zranitelných, dětí, které v důsledku chudoby nemají co jíst, nebo je jejich strava vysoce nevyvážená.

Dnes již sice existují v celé Africe základní a střední školy ale všechny děti tam ještě nemohou chodit. Příčiny nedostupnosti vzdělání: nedostatek škol a jejich vybavení, stavba nových škol nedrží krok s rychlým růstem populace, což vede k přeplněným třídám. Přestože by měl stát poskytovat bezplatně  základní vzdělání, v mnohých zemích tomu tak není a proto řada dětí si vzdělání prostě nemůže dovolit.

Pomoci mohou nadace ale i adopce na dálku. Adopce na dálku je trvalý charitativní projekt na pomoc chudým dětem z celého světa a mimo jiné i z Afriky. Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách naprosté chudoby a jejich rodiče si nemohou dovolit školné a výdaje spojené s výukou. Děti nadále žijí se svými rodiči v Africe, ale adoptivní rodiče z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola či firma mu hradí školné, učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo do školy, nebo organizátorům v místě, kteří dítěti nakoupí vše potřebné a přihlásí ho do nejvhodnější školy v okolí. Adoptivní rodina je pak pravidelně informována o výsledcích dítěte ve škole.

Miroslav Grégr

 

APRILES aneb HUDBOU PRO KEŇU
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice


05-04-2011 PV