Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

VELKÝ JARNÍ ÚKLID města Velké Pavlovice

V sobotu 2. dubna 2022 se konala celostátní akce Ukliďme Česko. Velké Pavlovice se do této akce, ať již ve stejném nebo jiném termínu, zapojují od roku 2011. Přestože nám letos počasí nepřálo a byla zima „že by psa nevyhnal“, sešlo se nakonec dost členů nejrůznějších velkopavlovických spolků, aby mohly být uklizeny nejenom předem domluvené úseky, ale i několik dalších úseků a černých skládek.  

Všem, kteří se dobrovolně přidali a pomohli tak ke zkrášlení našeho okolí, patří poděkování. Velký dík patří i zaměstnancům služeb města, bez jejichž neúnavného svážení sesbíraných odpadků na sběrný dvůr by úklid nebyl úplný.

Další velký dík patří těm, kteří odpad řádně ukládají do popelnic a na sběrný dvůr, a ne do přírody!

Myslivci & Okraškovací spolek * VELKÝ JARNÍ ÚKLID města Velké Pavlovice

Text: Věra Procingerová / Foto: Věra Procingerová a Jan Havránek / 4.4.2022