Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovičtí hasiči mají nového pomocníka

Město Velké Pavlovice zakoupilo velkopavlovickým hasičům nového pomocníka, který bude pomáhat lidem. Těm, které postihnou zdravotní komplikace. 

A co že bylo pořízeno? Automatizovaný externí defibrilátor. Pomocník známý spíše pod názvem AED.

Každý kraj má zbudovaný nějaký systém používání AED. V Jihomoravském kraji disponují AED samozřejmě výjezdová vozidla zdravotnické záchranné služby, vozidla policie ať už státní nebo některých městských policií a v posledních letech jsou AED pořizována i obcemi a městy pro jejich jednotky sborů dobrovolných hasičů.

Čím dříve je zahájena resuscitace člověka postiženého náhlou srdeční příhodou, tím lépe. Roli zde hraje čas, aby se minimalizovalo poškození mozku. Proto se AED pořizují, aby se zkrátila doba času zahájení resuscitace.

Velkopavlovičtí hasiči byli v neděli 20. října 2019 proškoleni z používání AED. Vedl jej koordinátor projektu AED pro složky IZS Antonín Truksa. Profesionální hasič sloužící na stanici v Hustopečích a zároveň i záchranář pracující pro ZZS JmK.

Že je systém plošného pokrytí AED v jihomoravském kraji na velmi vysoké úrovni svědčí i ocenění Zlatým záchranářským křížem, který si v roce 2018 převzala  MUDr. Barbora Truksová Zuchová (manželka Antonína Truksy), jež je vlastně duševní matkou a velkou propagátorkou sytému používaní AED na jižní Moravě.

AED bude zařazeno do systému v nejbližších týdnech po dokončení nezbytných administrativních úkonů. Používat i strážníci městské policie Velké Pavlovice. 

Informace o systému: http://www.aedjmk.info/o-systemu/

SDH * Velkopavlovičtí hasiči pořídili automatizovaný externí defibrilátor

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 21.10.2019