Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovický zpravodaj - zapojte se do diskuse

Redakce Velkopavlovického zpravodaje přináší veřejnosti novinku, která spočívá v pravidelném podávání avíza k hlavnímu tématu následujícího čísla zpravodaje s možností se k němu písemně vyjádřit a tím svobodně projevit svůj osobní názor a postoj k avizované problematice. Příspěvky budou poté ve Zpravodaji zveřejněny a to společně s prezentací hlavního tématu a s následnými reakcemi a případným vysvětlením vedení radnice na zveřejněné alternativní názory.
Vyhlášené téma pro Velkopavlovický zpravodaj č.V/2007:

 

Urbanisticko-architektonická soutěž
VELKÉ PAVLOVICE – SPOLEČENSKO TURISTICKÉ CENTRUM MĚSTA

 

Váš názor může být velmi cenný a může vést k diskusi, případně lepšímu vysvětlení projednávané záležitosti.
V případě shody více dopisovatelů se také může stát podnětem k přehodnocení určitých názorů a záměrů města.
  
Forma a způsob doručení redakci:
• v písemné podobě osobně na Turistickém informačním centru, Hlavní 9 (budova knihovny)
• v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové pošty na adresu: infocentrum@velke-pavlovice.cz

Termín pro podávání příspěvků k výše uvedenému  tématu:
• do 30. listopadu 2007 včetně

Podrobné informace poskytne TIC Velké Pavlovice
Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice
Tel.: +420 519 428 149, 777 736 413
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz
web: www.velke-pavlovice.cz