Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovický kostel se připravuje na generální opravu střechy, pomoci může každý z vás...

Stav střechy velkopavlovického kostela Nanebevzetí Panny Marie je navzdory četným opravám stále v neutěšeném stavu. Po téměř každém dešti zatéká, dobře nevypadají krovy ani okapy. Z výše uvedených důvodu bylo letos vypsáno výběrové řízení na generální opravu střechy kostela, skládající se z opravy dřevěných konstrukcí krovu, výměny střešní krytiny a drobných zednických a klempířských prací.

Vybrána byla firma Břetislav Kocián, Kojatice-Třebelovice s nejvyšším počtem bodů. Celkové náklady na opravu byly vyčísleny na 2.926.176,- Kč. Přislíbena je také dotace z Ministerstva kultury – Havarijní fond.

 

Finanční náklady na opravu však mnohonásobně překračují naše finanční možnosti.
Proto se obracíme na Vás s prosbou o pomoc. Pokud se budete chtít podílet na opravě kostela, můžete poslat

libovolnou částku na účet u České spořitelny a. s. č. 1381746379/0800.

Předem Vám všem srdečně děkujeme!

 


Díky velkorysosti Vašich předků byl kostel vybudován do dnešní podoby
a bez Vaší pomoci by dnešní projekt byl těžko realizován...

 

 

20-04-2009