Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovický košt vín 2024 - hodnocení

Hodnocení 1. ročníku obnovené akce Velkopavlovický košt vín 2024, pod záštitou odborného garanta Ing. Michala Kumšty, Ph.D., proběhlo dne 13. dubna 2024. Bylo odstartováno v sobotu chvíli po osmé hodině ranní. Hodnotící používali k hodnocení profesionální systém na tabletech, na jehož fungování po celou dobu dohlížel zástupce Národního vinařského centra.

Do prvního ročníku obnoveného koštu bylo přihlášeno celkem 404 vzorků od 132 vinařů. Třetina těchto vzorků a vinařů pocházela z Velkých Pavlovic, čehož si velmi vážíme. Láhev od každého vzorku byla zabalena do neprůhledného obalu, označena štítkem a přiřazena do komise, kterých bylo celkem 10. Vždy hodnotilo 5 osob, samozřejmě v čele se zkušeným předsedou, a dokonce navíc s jedním přísedícím z vinařské fakulty Mendelovy univerzity. 

Poté, co komise vybraly své adepty na CHAMPIONY výstavy, zasedla ihned subkomise složená ze všech předsedů komisí a garanta koštu, která vybrala CHAMPIONA kategorie bílá vína a červená vína. CHAMPIONEM růžových/perlivých vín se stalo víno vybrané odbornou komisí, která jako jediná tuto kategorii hodnotila. Subkomise skončila v 12.30 hodin.

CHAMPIONEM kategorie bílých vín
se stalo víno Ryzlink vlašský, ročník 2022, Martin Měchura, Mistřín 1155
CHAMPIONEM kategorie růžových/perlivých vín
se stalo víno Svatovavřinecké, ročník 2023, Kamil Zoufalý, Trboušany 12
CHAMPIONEM kategorie červených vín
se stalo víno Dornfelder, ročník 2023, Josef Král, Moravský Žižkov 461 

A co se dělo dál? Výsledky byly ihned zpracovány grafičkou a ve 13.30 hodin odeslány do tisku. Katalogy byly v 15.40 hodin vyzvednuty a odvezeny ještě teplé přímo do sokolovny, která se pro návštěvníky otevřela v 16.00 hodin. O tom jak probíhal samotný košt se dozvíte v dalším příspěvku.

Děkujeme všem vinařům za přihlášené vzorky, garantovi koštu a hodnotícím za skvěle odvedenou práci.
Samozřejmě pak všem návštěvníkům, sponzorům a městu Velké Pavlovice.

Víno & vinařství * Velkopavlovický košt vín 2024 - hodnocení vzorků pro I. ročník obnovené vinařské akce

Text: Mgr. Barbora Havlíková, tajemník VOC vinice Velké Pavlovice, z.s. / Foto: Oldřich Otáhal / 15.4.2024