Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovické ostatky již potřetí

V sobotu 25. února se již potřetí uskutečnil znovu obnovený ostatkový průvod. Svolení k průvodu dal kolem druhé hodiny odpolední pan starosta, který nás přivítal na nádvoří ekocentra také v krásném a netradičním kostýmu. 

Není jednoduché tuto akci popsat, je to jako organizovat hody v zimě. Tradice, kroje, masky, zpěvy tance, občerstvení …

V letošním roce jsme průvodem zavítali již k pěti našim hospodářům. Těmto děkujeme za přivítání a pohoštění vinařstvím Krejčiříkovi, Mikulicovi, Buchtovi, V&M Zborovským a Lacinovi. Ostatním místním vinařům děkujeme za příspěvek formou vynikajícího vína. Poděkováním bylo zazpívání, zatančení tance Pod šable a nezapomnělo se ani na tradiční tanec s medvědem.

Po ukončení průvodu do Sokolovny nás čekala velká smršť tradičního folkloru. Jako první vystoupily děti z nově vzniklého Dětského folklorního krúžku s Ostatkovým pásmem. Představily nejenom svůj um, ale také nové kroje, které se šijí jako rekonstrukce velkopavlovického starého kroje. Tímto děkujeme šikovným lektorkám a maminkám, které se do toho aktivně po nocích zapojily.

Hanáckoslovácký krúžek všechny rozezpíval a pak všechny překvapil pásmem tradičních fašankových zpěvů a tanců. Že to bylo úspěšné, potvrdil potlesk, který účinkující donutil vrátit se zpět a ještě část vystoupení zopakovat. To vše pod vedením Zuzany Martinkové a Jana Melichara, kteří jsou jedněmi z aktivních podporovatelů obnovy Velkopavlovických tradic.

Soubor Jarabinky z našeho Klubu důchodců se plně zapojil do podpory našich tradic a svým vystoupením podpořili mladší ročníky a ukázali, že věk nehraje žádnou roli.

Presúzní sbor na naší akci nemohl chybět a svými písněmi doplnil ostatkové pásmo.

Netradičně a přitom tradiční venkovské tance nám rejem čarodějnic předvedli naši Přátelé country.

Celým odpolednem až do večera se kolem nás linuly tóny cimbálové muziky Neoveská z Moravské Nové Vsi, večer si přišli na své milovníci dechové hudby Bílovčanka.

Poděkování patří všem, kteří v Sokolovně zajišťovali, že nikdo neměl žízeň, neměl hlad – mohl si vybrat z různých zabijačkových pochutin, dát si kafíčko s tradiční milostí, nebo připít dobrým velkopavlovickým vínem nebo pivem.

Na své si přišli i naši nejmenší. V horním patře sokolovny pro ně byly připraveny různé dílničky – tvorba masek, malování kamínků, zdobení perníčků. A protože to byly ostatky – svátek masek, nechybělo ani malování na obličej.

Děkujeme všem, kteří fandí obnovování a udržování našich Velkopavlovických tradic, podporují nás nejenom svou účastí na našich akcích. 

Děkuji všem spoluorganizátorům, vedoucím krúžků, sborů a souborů, Klubu důchodců.

Ostatky držíme, nic se nevadíme, pospolu: proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu? V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu: dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu.

Již nyní se můžete těšit na další, čtvrtý ročník v sobotu 10. února 2018.

Text: Zita Dvořáková za Velkopavlovické tradice / Foto: Oldřich Otáhal / 27.2.2017

Velkopavlovické ostatky