Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovické ostatky již popáté

Ostatkový průvod obdržel u radnice svolení od starosty města a Velkými Pavlovicemi se v sobotu 2. března vydal již popáté. Tradiční i netradiční masky, Hanáckoslovácký krúžek, krojovaná chasa, příznivci ostatků a samozřejmě cimbálová muzika nechyběli. Letošní průvod navštívil hospodáře ve Vinařství Buchtovi, Vinařství Mikulicovi, na místní faře a v Hotelu Lotrinský.

Všichni hospodáři průvod přivítali s otevřenou náručí, za přijetí a poskytnutí občerstvení byla popřána dobrá úroda, zdraví a štěstí po celou rodinu a samozřejmě jako poděkování bylo zazpíváno a zatančeno. Počasí přálo, účastníci průvodu ani nezmokli ani nepromrzli a do sokolovny dorazili právě včas, aby mohl začít další program.

Po představení ostatkového průvodu v sokolovně jako první vystoupil s pásmem písní a tanců DFS Voděnka z Podivína, následoval místní DFK Floriánek a dětské pásmo uzavřel DFS Kalubáček z Vrbice. Soubory doprovázela dětská cimbálová muzika z Velkých Bílovic a dětská cimbálová muzika Palička z Velkých Pavlovic. Vystoupení dětských souborů trochu pozlobilo ozvučení, příště se tomu musíme více pověnovat, děti byly moc šikovné, ale diváci si toho moc neužili. Vystoupení Presúzního sboru, Hanáckoslováckého krúžku a souboru Old Star Břeclav prožitek z ostatkových slavností umocnilo a jako každý rok nemělo chybu. Na závěr tradičního ostatkového odpoledne jsme v podvečer pochovali basu, která by měla být správně zticha až do Velikonoc. Protože ostatky – masopust končí až v úterý, tak pokračoval program taneční zábavou s hudebním uskupením Ozon. Hrálo se a zpívalo, co si kdo přál.

Každý rok přidáváme nějakou novinku. V letošním roce byly dokonce dvě. První bylo vyhlášení soutěže o nejlepší „boží milosti“. Obavy, že nebude mít komise co hodnotit, se nenaplnily, komisi jsme mohli předložit devět vzorků, z toho sedm z Velkých Pavlovic, jeden z Kobylí a jeden z Vrbice. Rozhodování o vítězi nebylo vůbec jednoduché. Všechny soutěžní vzorky byly krásně zlatavé, voňavé a porotě chutnaly. Po rozstřelu komise vybrala vzorek paní Herzánové z Kobylí. Děkujeme i ostatním zapojeným do soutěže a věříme, že i když nebyl vybrán jejich vzorek jako vítězný, tak na nás nezanevřou a příští rok se do soutěže opět zapojí.

Druhou novinkou byl oděv děvčat z Ekocentra Trkmanka. Děvčata totiž zajistila organizaci a občerstvení v oděvech, které dříve nosívaly vdané ženy, babičky, prababičky. Moc jim to slušelo a akce tak nabrala ještě více propojení na časy dávno minulé.

Jsme rádi, že se daří obnovenou tradiční akci udržovat a rozšiřovat, za což patří všem velký dík. Děkujeme všem, co nás podporují, zejména: Město Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka, Hanáckoslovácký krúžek, CM Vinica, Velkopavlovická chasa, maškary, DFK Floriánek, DFS Kalubáček, DFS Voděnka, CM Palička, Old Star Břeclav, Klub důchodců, Vinařství Buchtovi, Vinařství Mikulicovi, Farnost Velké Pavlovice, Hotel Lotrinský; vinařství: Lubomír Zborovský, V&M Zborovští, Lacinovi, Řádkovi, Suští, Krejčiříkovi, Helena, Jedlička, JaKUBA, Fůkalovi.

Těšíme se na setkání na dalších tradičních akcích.

Bohatou fotogalerii z VELKOPAVLOVICKÝCH OSTATKŮ 2019
fotografa pana Marka Musila * otevřete kliknutím ZDE

Text: Za Velkopavlovické Tradice Bc. Zita Dvořáková, MSc / Foto: Marek Musil / 11.3.2019