Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovické kulturní léto úspěšně završeno

Kulturní komise Města Velké Pavlovice hledala způsob, jak zakončit letošní ročník Velkopavlovického léta. Vzhledem k tomu, že se nacházíme ve Velkých Pavlovicích, o kterých se dá říci, že žijí tradicemi a folklorem, bylo jednohlasně přijato připojit se k celorepublikovému happeningu Dáme kroj dne 28. září 2021.

Akci DÁME KROJ jsme vzali jako výzvu pro předávání a uchovávání tradic pro naše děti a jejich děti. Díky podpoře Města Velké Pavlovice, spolku Velkopavlovické tradice a příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka jsme mohli připravit příjemné kulturní odpoledne v místní sokolovně.

V rámci programu se ve dvou pásmech představili Dětský folklorní krúžek FLORIÁNEK s dalšími dětmi, které chodí v krojích, Cimbálová muzika PALIČKA, HANÁCKOSLOVÁCKÝ KRÚŽEK s Cimbálovou muzikou VINICA a Ženským sborem DAREBNÝ ŽENY, bohužel díky podzimní chřipce ve velkém oslabení PRESÚZNÍ SBOR, Cimbálová muzika LAŠÁR a jako hosté Cimbálová muzika MODRUŠA.

Poděkování patří i těm, kteří s námi přišli prožít odpoledne v krojích jako naši předci při práci a zábavě a ostatním hostům. Děkujeme všem souborům a cimbálovým muzikám za zapojení do uctění našich tradic a zvyků, věříme, že si každý folklórní odpoledne užil.

Děkujeme hlavnímu pořadateli Městu Velké Pavlovice za možnost realizovat další akci zaměřenou na naše zvyky a tradice, děkujeme Ekocentru Trkmanka za zajištění občerstvení a Vinařství Lacina za víno pro účinkující.

Těšíme se na setkání s vámi nejen v krojích
na další akcích u nás ve Velkých Pavlovicích.

Ekocentrum Trkmanka * Celorepublikový happening Dáme kroj dne 28. září 2021

Text: Za Kulturní komisi Města Velké Pavlovice Bc. Zita Dvořáková, MSc / Foto: Oldřich Otáhal / 30.9.2021