Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovické kostelní varhany slaví 100 let

Kdo alespoň jednou navštívil velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny Marie a vzhlédl ke kůru, nemohl si nevšimnout honosných varhan. Ty byly pro místní svatostánek pořízeny léta páně 1921, posvěceny byly 10. července téhož roku. Letos tomu bude již neuvěřitelných sto let.

Co o varhanách víme?

•    Kostelní varhany v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích slouží především za účelem doprovodu liturgie. Varhany byly postaveny firmou Vojtěcha Káše roku 1921.
•    Jedná se o pneumatický nástroj výpustné soustavy opusového čísla 67. Jde o dvou manuálový nástroj, který má 15 rejstříků. Náklady na jejich pořízení činily 26.184,- Kč.
•    Varhany sice nevynikají přílišnou kvalitou, ale i navzdory tomu se daří udržovat jejich dobrý technický stav. Významnější opravy se uskutečnily v letech 1957 a 1975. Ty provedl Dřevopodnik Brno, náklady činily 13.260,- Kč. Od té doby byly varhany spravovány panem Markem.
•    V roce 2011, při příležitosti 90. výročí pořízení varhan do velkopavlovického kostela Nenebevzetí Panny Marie, se farnost pod vedením pátera Mgr. Petra Papouška rozhodla provést generální opravu varhan spojenou s vyčištěním a to v tomto rozsahu: vyčistění celého nástroje a preventivní nástřik proti červotoči, vyčistění dřevěných a vymytí všech kovových píšťal, výměna poškozených membrán za nové, vyletování a vyrovnání stěn poškozených kovových píšťal, seřízení chodu pneumatiky, odstranění všech netěsností, intonace, ladění a výměna elektromotoru. Jednalo se o napravení závad tak, aby mohl být nástroj nadále plnohodnotně užíván.
•    Opravu varhan provedla renomovaná firma Stehlík z Rohatce. Rozpočet činil 120.000,- Kč. Město Velké Pavlovice se podílelo částkou 50.000,- Kč, zbytek uhradila farnost, především ze sbírek věřících a občanů.
•    Jako jedna z prvých si zahrála na opravených varhanách posluchačka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a zároveň varhanička velkopavlovického kostela Eliška Vomáčková. Pod jejíma rukama zaznělo kostelní lodí nádherné a jímavé Preludium.

Co se dočítáme v historických zápisech uložených v Diecézním archivu v Rajhradě?

Protokol sepsaný za přítomnosti podepsaných dne 30.července 1921 ve Velkých Pavlovicích

Předmět jednání: KOLAUDACE VARHAN

Varhany postaveny firmou: Vojtěch Káš v Brně kuželopneumatické soustavy s upotřebením starého měchu a cínových píšťal. Varhany mají 10 rejstříků, které jsou rozděleny ve dva manuály a pedál. Veškeré rejstříky jsou přesně dle předložené dispozice zhotoveny z udaného materiálu (cínu, zinku a dřeva), píšťaly jsou předepsané memoáry a správné intonace. Pro snadné ovládání rejstříkování varhan jest zřízen 12 kolektivních spojek, které vesměs bezvadně fungují. Ladění píšťal je normální 870 záchvěvů... Vnitřní zařízení varhan jako větrnice i celé pneumatické vedení jest velice pečlivě a správně provedeno. Hrací stůl je umístěn před varhanami, jest velmi vkusně vypracován a všechna rejstříková táhla jsou velmi účelně rozdělená. Skříň varhan podle návrhu ředitele kůru p. učitele Františka Dobrovského jest velmi účelně slohu kostela vyřešena a velice vkusně provedena. Podepsaný kolaudátor schvaluje přijetí těchto varhan a výplatu peněz. Podotýká, že varhany nutně potřebují doplnění v prvním manuálu jedním rejstříkem píšťal dřevěných (nejlépe flautou osmistopou), přidáním kterého získal by zvuk  pléna varhan a také barvitost při hře sólové. Z této příčiny doporučuje se v dohledné době takto varhany zdokonaliti. Cena varhan je nynějším drahotním poměrům, jak v příčině nákupu materiálu tak dělnických mezd nejen úměrná, ale nutno konstatovati, neobvykle nízká. Žádaný dodatek k rozpočtu nutno tedy také schváliti.

Josef Krejčí - zapisovatel                                   
Antonín Hromádka - úřední revisor stavby varhan
Josef Sussmeyer - farář, přejimatel varhan
Vojtěch Káš - stavitel varhan
František Dobrovský - kolaudační svědek

Nejdůstojnější biskupská konsitoři v Brně
Farní úřad ve Velkých Pavlovicích zasílá v příloze opis protokolu o kolaudaci nových varhan.

Zároveň oznamuji, že firma:
Vojtěch Káš k rozpočtu    Kč 19.880
podala ještě farnímu úřadu dodatek k rozpočtu    Kč 1.531
Roz. skříně celkem    Kč 21.401
Na to firmě V. Káš bylo splaceno    Kč 15.000
Za skříň s okrasami zaplaceno bylo stolařům: Františku Součkovi a Klementu Zajícovi    Kč 4.315,85
Doprava píšťal a prázdných beden drahou - kolaudace 50 K;    Kč 250
Zaplaceno celkem    Kč 19.565,85

Sbírka na varhany od 1. 1. 1921 s obnosem    K 2.250
– sebraným vp. Josefem Krejčím a varhanovým fondem    K 271,86
činí celkem    Kč 22.889,92
zbývá    Kč 3.324,07

Jakmile tento zbytek dosáhne výše K 6.401, které ještě farní úřad firmě Kášově dluhuje, což může býti do konce září 1921, bude celý účet nových varhan zaplacen.

Velké Pavlovice 6. srpna 1921, farář Josef Sussmeyer 

Farnost * 100 let velkopavlovických kostelních varhan

Text: Karolína Bártová & Oldřich Otáhal / Foto: Oldřich Otáhal / 28.7.2021