Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovické gymnázium nedílnou součástí grantu V4 Gen Mini Grant

Gymnázium Velké Pavlovice je zapojeno do V4 Mini Grantu, což je grant podporující krátkodobé mobility mládeže zemí Visegrádské čtyřky, projekty tohoto grantu jsou určeny pro věkovou skupinu 12 až 30 let. 

Grant podporuje demokratické hodnoty, občanskou angažovanost a mezinárodní dialog mezi mladými lidmi. Jde o sdílení myšlenek, setkávání sousedních zemí, rozvoj nových dovedností a zkušeností.

Napsat projekt lze v následujících oborech a tématech:

Zdraví a životní styl, udržitelnost, umění a kultura, demokratické hodnoty a občanská angažovanost, praktické dovednosti a podnikání.

Naše škola navázala kontakt se středními školami v maďarském Debrecenu a polském Bialystoku. Po vzájemné domluvě jsme zvolili téma udržitelnosti a klimatické změny. Naše gymnázium hostilo své projektové partnery 23. až 29. dubna 2023, konkrétním tématem na půdě naší školy bylo Recyklace a znovupoužití materiálů.

Bylo samozřejmě třeba program připravit, se zástupci zahraničních škol jsme měli online meeting, kde jsme se vzájemně poznali a sdělili si své nápady a podněty. Za naši školu jsem se snažila připravit pro učitele a studenty pestrý program, který se nakonec opravdu vydařil. Dostali jsme taky příležitost spolupracovat s městem Velké Pavlovice, které nám zprostředkovalo kontakt s paní zahradní architektkou Zlatkou Klimšovou ze Zahradnictví Mikulov. Paní inženýrka se nás „ujala“ a společnými silami jsme vysadili dřeviny kolem hřiště. Děkujeme taktéž vedení obce za vřelé přijetí na obecním úřadě, je to vždycky přínosné a vzácné, pokud můžeme spolupracovat (a vidíme výsledek našeho snažení) a jako škola být otevřenou spolupracující institucí.

K dalším bodům programu patřily např. návštěva Hantálů, které se starají o odpady a čisté životní prostředí v našem kraji (díky za zajímavou přednášku o smysluplnosti recyklace); návštěva bioostrůvku Zahájka; dalším kreativním bodem programu bylo šití tašek, které jsme si všichni ze zbytků látek ušili na šesti šicích strojích (díky paní Strouhalové); jeden den jsme se podívali na celý den do Brna, kde si naše děvčata připravila bezvadnou prohlídku i s průvodním slovem k jednotlivým pamětihodnostem; nezapomenutelné také bylo vaření z regionálních potravin a ochutnávka typických pochutin ze zúčastněných zemí.

Do této pestré směsice nejrůznějších aktivit přicházely jednotlivé třídy, které se chtěly buď seznámit a zahrát si hry, aby si třeba procvičily angličtinu, nebo starší ročníky si přišly poslechnout prezentaci o školách nebo životním prostředí a diskutovat o klimatické změně.

Mně, jakožto učiteli, se tento projekt velmi líbil, načerpala jsem inspiraci pro výuku od mých zahraničních kolegů, měla jsem občas pocit, jako bych své kolegy znala už odjakživa, velmi mě potěšila spolupráce s obcí nebo smysluplná přednáška na Hantálech, byla jsem pyšná na naše studentky, jak jsou aktivní a že se na ně mohu opravdu spolehnout, a samozřejmě že mohu překročit hranice naší země i „hranice“ naší školy a poznat něco nového a inspirativního pro můj osobní i profesní život.

FOTOGALERII z projektu V4 Gen Mini Grant naleznete na webu Gymnázia Velké Pavlovice * pro otevření klikněte ZDE

Text: Mgr. Eliška Kaszper, pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice / 7.6.2023