Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovická farnost získala certifikát „Farnost šetrná k životnímu prostředí“

Farníci i návštěvníci farního hřiště a zahrady vědí, jak se otec Marek Slatinský snaží snižovat spotřebu energie, předchází vzniku odpadu, s péčí se věnuje zahradě, sklízí vlastní výpěstky, chová drobná hospodářská zvířata. Za všechnu tuto činnost a iniciativu byl jemu a celé farnosti udělen certifikát ekologické farnosti. Certifikát „Farnost šetrná k životnímu prostředí“ uděluje občanské sdružení Česká křesťanská enviromentální síť. Tato organizace má za cíl sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podporovat péči o Boží stvoření. 

Jelikož je naše farnost první v České republice, která získala dostatek bodů ke splnění všech kategorií a získání certifikace, přijel na samotné předávání ocenění dokonce štáb České televize. Reportáž z Velkých Pavlovic bude součástí Křesťanského magazínu, který bude vysílán na programu ČT2 již tuto neděli 20.11.2022 v 13:05 hodin. 

Poděkování patří otci Marku Slatinskému za veškeré úsilí, které věnuje zvelebování svěřeného majetku, a současně všem farníkům za dodržování všech pravidel a pomoc při údržbě kostela, fary i zahrady. 

Velkopavlovická farnost získala certifikát „Farnost šetrná k životnímu prostředí“

Text: Stanislava Bílková / Foto: Archiv farnosti / 18.11.2022