Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velké Pavlovice - přátelské město

To je název 50 stránkové brožury, kterou právě vydalo Město Velké Pavlovice. Obsahuje příspěvky 16 spolků, občanských a zájmových sdružení, reprezentujících společenský a kulturní život našeho města. Krátké vzpomínky na historii a především pak zdokumentování současných aktivit velkopavlovických občanů jsou doplněny bohatou barevnou fotodokumentací.

Vydání publikace je posledním krokem v letošním projektu „Obec přátelská celé rodině“, v rámci kterého se v 1. pololetí 2011 konala řada kulturních akcí a na který poskytlo finanční prostředky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Brožura je pro velkopavlovické občany bezplatná. Výtisky pro spolky si mohou autoři příspěvků vyzvednout na městském úřadu u paní Dagmar Švástové. Pro všechny zájemce jsou brožury k dispozici na městském úřadu, v městské knihovně a TIC a také na kulturních a společenských akcích pořádaných městem a městskou knihovnou.

Mgr. Dana Růžičková

 

Brožurka VELKÉ PAVLOVICE - PŘÁTELSKÉ MĚSTO

 

Foto © 2011 Karolína Bártová

 

 

01-12-2011-BK