Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velké Pavlovice pomáhají Neuburskému

Odrůdy révy vinné Neuburské  a Aurelius trpí v posledních letech fyziologickými problémy, jejichž hlavním zevním projevem je výrazné zkrácení internodií na letorostech a z toho plynoucí metlovitý zakrslý růst keřů i menší velikost hroznů. Příčinou je  zřejmě onemocnění fytoplazmou, což jsou mikroskopické organismy bez buněčné stěny, které způsobují kolem 300 chorob rostlin.

Příznakem infekce je žlutavé nebo červenavé zbarvení listů, zmenšení čepelí, zkrácení internodií, zakrnělý růst, proliferace výhonů (vznik čarověníků), zelenání a sterilita květů, snížení výnosů a odumírání rostlin.

Vinohradník František Dostoupil z Velkých Pavlovic navázal spolupráci s firmou EGT systém spol. s.r.o. a ve vinici na Staré hoře uskutečnili pokus s aplikací stimulačních látek – Energen Stimul, Energen Foliár a Energen Fructus. Výrobky jsou směsi huminových látek, jejich solí, oligopeptidů a aminokyselin.

Ve středu, dne 13. července 2011, proběhlo ve vinici vyhodnocení pokusu. Odborná komise konstatovala, že stimulace keřů révy odrůdy Neuburské v porovnání s kontrolou odstranila příznaky metlovitosti a keře standardně rostou.

Zástupce firmy EGT Ing. Jaroslav Mach a vinohradníci se dohodli na založení dalších pokusů v příštím roce. Přivítají i další zájemce o pokusnictví, které může pomoci zachránit odrůdu Neuburské a jejího křížence Aurelius před zánikem.

 

Fotogalerii z vyhodnocení pokusu ošetření odrůd révy vinné
Neuburské a Aurelius ve Staré hoře otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2011 Ing. Zdeněk Karber

 

14-07-2011-BK