Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velké Pavlovice mají pasportizaci stromů

V druhé polovině května 2019 byl přivolán do našeho města Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., specialista na trvalé porosty a dřeviny v oboru ochrana přírody, se specializací na hodnocení stavů a návrhů technologických ošetření. 

Co nejdříve bylo nutno posoudit zdravotní stav stromu u hasičské zbrojnice. Při prohlídce stromu doporučil pan Kolařík zpracovat celkový pasport stromů ve městě, za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, aby se předešlo případným problémům, které mohou nemocné stromy způsobit.

Pasport, který je zpracován formou znaleckého posudku, byl vyhotoven 15. června 2019 a obsahuje posouzení 200 stromů na Náměstí 9. května, v ulici Dlouhá a v ulici Hlavní. Rada města bude jednat o rozšíření pasportu na další stromy ve městě a bude se také zabývat rozsahem ošetření již prohlédnutých stromů.

Pasport ve zjednodušené formě si můžete prohlédnout i na * www.stromypodkontrolou.cz

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 8.7.2019