Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velké Pavlovice čekají další uzavírky

V následujících týdnech budou pokračovat práce na rekonstrukci komunikace v ul. Brněnská, Hlavní a Hodonínská. V současné době ještě není řešena uzavírka komunikace ve směru na Zaječí (od kruhového objezdu směrem k silnici Břeclav-Hustopeče), ale předpokládá se od konce měsíce března 2018. Od 16. března 2018 bude uzavřena komunikace od sýpky po křižovatku Hlavní, Brněnská (včetně), dále od křižovatky Hlavní, Nádražní Hodonínská po most přes Trkmanku. (Průjezd k pekárně p.Křivky a do budovy Vinia je zajištěn).

Jedná se o úplnou uzavírku silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích z důvodu rekonstrukce komunikace. Začátek úseku ZÚ v km = 12,200 provozního staničení a končí KÚ v km = 12,337 provozního staničení. Úsek zahrnuje i křižovatku II/421 x III/42114. Celková délka uzavřeného úseku je cca 137m. Objízdná trasa je rozdělena pro vozidla do 3,5t (mimo dopravní obsluhu a link. Bus a mimo vozidla stavby) a je vedena místní ulicí Za Dvorem.

Z důvodu omezení průjezdu ve Velkých Pavlovicích (do 3,5t mimo dopravní obsluhy a link. Bus a mimo vozidla stavby) je dále vyznačena objízdná trasa nad 3,5t která je vedena obousměrně a to po sil. III/42115, dále II/425, III/4217 přes obec Horní Bojanovice. Dále objízdná trasa navazuje na již schválenou objízdnou trasu.

Dále bude uzavřen i druhý úsek ve Velkých Pavlovicích a to od křižovatky sil. III/42113 x II/412 po most, který je již uzavřený -Trkmanka (most ev.č. 421-008). V daném úseku bude probíhat výstavba kanalizace. Délka úseku je cca 185 m.

Detail uzavírky * ke stažení ZDE

Objízdná trasa * ke stažení ZDE

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 13.3.2018