Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velké Pavlovice budou mít svou vlajku

„Štít svisle rozpoltěný. V pravé, modré polovině je stříbrný šíp špicí vzhůru obrácený; jeho dřík končí dole podkovovitě. V levé polovině jsou čtyři šikmé pruhy střídavě červené a zlaté. Štít obklopuje zlatá arabesková obruba, na které je nahoře 1891.“

Takto popsaný znak koresponduje ve své podstatě s historickou podobou znaku města, který byl Velkým Pavlovicím, povýšeným v roce 1891 na městečko, udělen dne 8.února 1894 Františkem Josefem I., císařem rakouským.

Přestože znak vlastní Velké Pavlovice již od roku 1894, vlajku doposud nemají. Tato skutečnost by se měla v krátké době změnit. Při tvorbě vlajky obce, městyse, či města platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou znaku. Podle této zásady zpracoval heraldik a vexilolog Mgr. Jan Tejkal pět návrhů, ze kterých zastupitelé města vyberou budoucí podobu vlajky Velkých Pavlovic.

Jednotlivé návrhy si nyní můžete prohlédnout i vy.

Věra Procingerová


 

Návrh č.1

 

Návrh č.2

 

Návrh č.3

 

Návrh č.4

 

Návrh č.5


17-02-2016 PV