Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Věda je hra

V letošním školním roce naše škola obohatila osnovy 4. a 5. ročníku o nový předmět Věda je hra. Zájem byl obrovský. Věda děti láká. Cílem tohoto předmětu bude, aby se žáci seznámili s přírodou vlastním přičiněním, naučili se získávat a třídit informace, využívat je v praktickém životě.

Prvním projektem, který jsme zpracovávali, byl projekt „Strom“. Žáci měli za cíl ve skupinkách si vybrat jeden strom a zjistit o něm pokud možno co nejvíce informací. Tyto potom zpracovat a prezentovat. Práce se jim velmi vydařila. Rozdělili si mezi sebou úkoly, museli informace hledat v knihách, na internetu, u rodičů a samozřejmě v přírodě. Pracovali nejenom s těmito informacemi, ale i s obrázky, vlastními fotografiemi, přírodním materiálem, i výtvarnými činnostmi.

Mgr. Šmídová, Mgr. Řádková


Fotogalerii z prezentace projektu STROM otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice

04-11-2011 PV