Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ve Velkých Pavlovicích se řešily otázky možností rozvoje cestovního ruchu, v České i Slovenské republice

Město Velké Pavlovice v čele se starostou Ing. Pavlem Procházkou uspořádalo ve čtvrtek dne 6. února 2014 na Ekocentru Trkmanka konferenci zaměřenou na aktuální témata cestovního ruchu a interpretace přírodního dědictví v regionech České a Slovenské republiky nesoucí oficiální název "Příležitosti rozvoje cestovního ruchu v krajích České a Slovenské republiky".

Cílem konference byla vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů cestovního ruchu, měst a regionů, společností na podporu rozvoje cestovního ruchu. Tento meeting byl cenný především možností osobně řadu témat a problémů probrat, sbírat u svých kolegů inspiraci, nápady a následně se pokusit je dle možností aplikovat v místních podmínkách.

Na konferenci byly diskutovány úspěšné strategie rozvoje cestovního ruchu, očekávané trendy a příležitosti, možnosti podpory a dotací pro cestovní ruch, přeshraniční spolupráce Česko – Slovensko a samozřejmě i zkušenosti z denní praxe.

České prezentace střídaly slovenské...

Konferenci zahájil a spolu se svou kolegyní Dagmar Švástovou prováděl starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka. Úvodní prezentace zůstala doma. Týkala se cestovního ruchu a vinařství Dobrovolného svazku obcí Modré Hory, jež představil jeho předseda a současně i starosta obce Vrbice Tomáš Bílek.

Následující bod programu patřil Malokarpatské vinné cestě – spojení vína, země, historie a místní gastronomie v oblasti jihovýchodních strání Malých Karpat. Tímto malebným krajem jihozápadního Slovenska provedli pan Milan Pavelka, předseda sdružení Malokarpatské vinné cesty a paní PhDr. Anna Píchová, ředitelka Malokarpatského osvětového střediska v Modre.

Poté jsme se opět vrátili do České republiky, konkrétně do města rekordů Pelhřimova, královského města krajiny Českomoravské vrchoviny. O něm i možnostech vyžití na Vysočině nám přijel poreferovat Mgr. Martin Ecler, ředitel Kulturního zařízení města Pelhřimova.

Opět programový skok ke slovenským sousedům, tentokrát do města Dolný Kubín, středobodu vyhledávaného turistického regionu Orava. O jeho přírodních krásách a sportovních možnostech, jako je neodmyslitelné lyžování na Kubínské hoľe či radovánky v novém aquaparku přednášeli předseda pan Maroš Badáň a ředitel Mgr. Jozef Kaščák o.o.c.r. Klaster Orava.

Došlo i na gastronomii a kulinářské dědictví našich předků...

Odpolední program zahájila slečna Monika Hlávková, referentka Centrály cestovního ruchu – jižní Morava Brno, která si velmi příznačně v čase poobědovém vzala na paškál Jižní Moravu a její typické regionální potraviny, včetně představení řady již realizovaných či plánových projektů v oblasti propagace místní gastronomie, specialit a klasických jídel, které vařívaly naše babičky.

Štafetový kolík bohatého programu přebrala naše družební města. Nejdříve Ždírec nad Doubravou, prezentující se na poli cestovního ruchu jako brána do CHKO Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé. Nově vybudované a tudíž moderní město Vysočiny, v jarních měsících tolik proslulé typickými koberci omamně vonících bledulí ve zdejších lesích, představili pan Jan Martinec, starosta Ždírce a Ing. Bohumír Nikl, místostarosta.

Jako druhé družební město dostala prostor Senica, město na slovenském Záhorí, známé rekreační oblastí Kunovská přehrada. O možnostech rekreace a vyžití v této lokalitě přijely povyprávět paní Mgr. Viera Barošková, novinářka a tisková mluvčí Města Senica a paní RNDr. Katarína Poláková, vedoucí oddělení sociálních věcí, bytů, školství, zdravotnictví, kultury a sportu. Ta zabrousila i do ožehavých vod témat nepřizpůsobivých spoluobčanů a řešení jejich bytové otázky, včetně možností jejich začlenění do běžné společnosti.

Závěr konference patřil obsáhlému referátu pana Ing. Pavla Procházky, starosty Velkých Pavlovice, o městě, jeho rozvoji, strategii a plánech do budoucna - o cestovním ruchu a turistických novinkách, jako bylo naposled např. loňské uvedení do provozu nové naučné stezky Zastavení v kraji vína a meruněk, aktivním udržování folklórních tradic, organizování a zavádění zcela nových akcí do již i tak velmi bohatého kalendáře, záslužné činnosti Služeb města Velké Pavlovice, mimořádně hojné výsadbě nové zeleně v posledních letech, úspěšné realizaci řady projektů, jako je oprava dříve zdevastovaného zámečku na moderní multifunkční Ekocentrum Trkmanka, vybudování biocentra Zahájka, výstavba Vinařské uličky Pod Starou horou, vybudování prvních bytů pro seniory v lokalitě Padělky a mnohé další.

Konference se s velkým zájmem zúčastnili představitelé prezentujících se měst a regionů, pracovníci v cestovním ruchu, propagaci, kultuře apod..

Podvečer ve znamení exkurzí a populární zážitkové turistiky...

Po odborné přednáškové části konference následovala v pozdních odpoledních hodinách návštěva obcí Modrých Hor a exkurze v Penzionu André manželů Poliakových, který byl přebudován ze staré budovy Šlechtitelské stanice vinařské. Naše hosty dle očekávání nejvíce zaujaly především zdejší podzemní sklepní prostory, nepohrdli ani možností ochutnávky vybraných vzorků vín a dokonce i včelího medu. Celodenní maratón konference byl zakončen příjemným posezením se skleničkou vína v labyrintu Vinných sklepů Františka Lotrinského.

Doufáme a pevně věříme, že jsme našim hostům ukázali město Velké Pavlovice a jeho okolí v tom nejlepším světle. Nejen prostřednictvím zajímavých a inspirujících referátů konference, ale také samotným zážitkem umocněným ryzími chutěmi, vůněmi a sluchovými vjemy tolik typickými právě pro jižní Moravu.

 

Karolína Bártová


 

Fotogalerii z konference "Příležitosti rozvoje cestovního ruchu v krajích
České a Slovenské republiky" otevřete kliknutím na obrázek...

 

 

Foto © 2014 Ing. Zdeněk Karber

 

 

07-02-2014-BK