Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ve Velkých Pavlovicích panuje čilý stavební ruch

Výkopy jsou na několika místech v našem městě. Stavební firmy pracují pro město Velké Pavlovice, pro EG.D i pro Vodovody a kanalizace Břeclav. 

V ulici V Sadech je zahájena oprava chodníku v horní části ulice. Bude se pokračovat po úsecích tak, aby byli občané této ulice co nejméně omezováni a také proto, aby bylo možné z důvodu blížící se zimy téměř kdykoliv stavební práce ukončit.

Na několika místech ve městě se pracuje na novém připojení nízkého napětí k nemovitostem. Na konci ulice Zelnice, v ulici Hlavní a také v ulici Bří Mrštíků.

V ulici Stará probíhá nyní výměna vodovodního potrubí a následovat bude i výměna kanalizace. Po ukončení těchto prací bude odfrézován celý povrch komunikace a následujícího roku bude zhotoven povrch nový.

V části ulice Starohorská se finišuje se zemními pracemi po výměně kanalizace. Odstraněný asfaltový povrch chodníku bude nahrazen zámkovou dlažbou, stejně jako je tomu v ulici Ořechová.

Služby města * Oprava vozovky na ulici V Sadech - horní část

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 10.10.2022