Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ve V. Pavlovicích přivítali jaro VELKÝM ÚKLIDEM MĚSTA

Po loňské sněhové přestávce letos počasí jako na objednávku, sluníčkově naladěný a teplý den až nečekaně přál. Čemu? Dalšímu ročníku VELKÉHO JARNÍHO ÚKLIDU města Velké Pavlovice. Smejčilo, čistilo a poklízelo se naprosto všude, ruku k dílu přidalo obrovské množství našich občanů. Ať už po vlastní ose nebo s některým z mnoha spolku a sdružení, které se také jako už tradičně do úklidu zapojily.

Hlavní náplní sobotního pracovního dopoledne, dne 22. března 2014, byl sběr odpadků z veřejných prostranství, likvidace spadaného listí, odstranění náletových dřevin, úpravy soukromých zahrádek, svoz rostlinného odpadu a také výsadba nových stromků, tentokráte jabloní v atriu nového domova pro seniory na ulici Bratří Mrštíků.

Mimořádný svoz odpadu traktory byl v tento den zajištěn pracovníky Služeb města Velké Pavlovice, zároveň byl po celý den otevřený sběrný dvůr a po městě byly k dispozici velkoobjemové kontejnery. Soukromé pozemky si upravili jejich vlastníci a veřejná prostranství si rozdělili členové místních spolků.

Poděkování proto patří naprosto všem, kteří se úklidu a tím i okrášlení našeho městečka aktivně zúčastniliobčanům a členům Českého svazu chovatelů, Českého svazu zahrádkářů, Dámského klubu, Klubu sportovního rybářství, Leteckého klubu nad krajem André, Myslivecké jednoty, Přátel country, Sboru dobrovolných hasičů, Přátel koní, Klubu důchodců, T.J. Sokol, TJ Slavoj, Kynologického klubu, Ligy lesní moudrosti, Velkopavlovické chasy a kolektivu pracovníků a žákům základní školy a samozřejmě i pracovníkům Města Velké Pavlovice.

Málokteré městečko či vesnička na území naší republiky jsou tak krásné, čisté, útulné, přívětivé, okrášlené pestrobarevnými rozkvetlými zahrádkami a přátelské jako Velké Pavlovice. Troufám si s čistým svědomím tuto větu pronést a napsat a to z důvodu, že již léta pracuji na Turistickém informačním centru, kde ji velmi často od našich návštěvníků a turistů slýchávám. Je však nasnadě, že taková věc nevznikne z ničehož nic, ze vzduchu... Takový věhlas, tvrzení a chvála stojí hodně práce a úsilí každého z vás, kdo neleníte a přičiníte se.

Za to vám patří ještě jednou velký dík, bez vás by to nešlo!

Karolína Bártová


 

Jak to při VELKÉM ÚKLIDU města Velké Pavlovice vypadalo?
Nahlédněte do našich bohatých fotogalerií!

 

 

Foto © 2014 Karolína Bártová, Věra Procingerová, Jana Vondrová, Ing. Zdeněk Karber, Oldřich Otáhal

 

Foto © 2014 Karolína Bártová

 

 

 

24-03-2014-BK