Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vánoční nálada zavládla před radnicí

Malí koledníciVůně vánočního cukroví, svařeného vína, medových perníčků, zvědavá světélka v dětských očích, rozzářený strom, nostalgické koledy a příjemná vánoční nálada - to vše bylo dnes k mání na náměstí pod okny velkopavlovické radnice. V neděli 17. prosince 2006 zde proběhlo tradiční koledování u vánočního stromu spojené s jarmarkem lidových řemesel se vším, co k Vánocům patří. Úvodního slova před začátekem hlavního programu se ujal starosta města Ing. Pavel Procházka, který popřál všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný start do nového roku 2007.

Tím bylo započato pásmo koled a vánoční hudby, kde vystoupil Dívčí pěvecký sbor ZUŠ, dechová hudba při ZUŠ, Presúzní sbor a country kapela COLORADO. Během celého dne bylo možné navštívit výstavu na radnici "Obrazy zo Záhoria" a poslechnout si žesťový kvintet ALLYJAZZ, cimbálové trio RIVUS a chrámovou scholu z Bořetic - DEO GRATIAS. Dle obrovské návštěvnosti a spokojených výrazů ve tvářích všech přítomných pokládáme letošní vánoční koledování za vydařené.

Úvodní slovo starosty Ing. Pavla Procházky

Vystoupení pěveckého sboru a dechové hudby při ZUŠ

PŘEJEME VÁM VŠEM KOUZELNÉ VÁNOCE!