Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

V. zasedání Zastupitelstva Města Velké Pavlovice

Starosta města
VELKÉ PAVLOVICE
Ing. Pavel Procházka

Na základě čl. 3, jednacího řádu Zastupitelstva Města Velké Pavlovice a na základě rozhodnutí rady města svolávám v pořadí
V. zasedání Zastupitelstva Města Velké Pavlovice, které se bude konat ve čtvrtek 2. srpna 2007 v 19.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích

Program jednání:

1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva o činnosti rady města
4) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2007
5) Rozpočtové opatření č. 4/2007
6) Strategický plán města
7) Prodej majetku města
8) Různé
9) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuse
10) Usnesení
11) Závěr

Příloha:
1) Rozpočtové opatření č. 4/2007
2) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2007

Případné dotazy k materiálům přiložených k pozvánce na zasedání zastupitelstva města můžete uplatnit v kanceláři ekonomického úseku.

Velké Pavlovice 25.7.2007