Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

V ulici Růžová byla započata rekonstrukce chodníku

Firma Strabag CZ započala v ulici Růžová na straně lichých čísel domů rekonstrukci chodníku. Betonové dlaždice uložené do písku budou nahrazeny zámkovou dlažbou položenou na kvalitní zhutněný podklad. Pokračují tak dlouhodobě plánované výměny nevyhovujících povrchů na chodnících.

V ulici Hlavní pokračují práce na výměně vodovodního řadu. V současné době jsou připojovány rodinné domy na nový řad. Chodník bude položen dodavatelsky firmou VHS Břeclav, s.r.o.

Služby města * Zahájení rekonstrukce chodníku na ulici Růžová

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 3.5.2018