Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

V ulici Brněnská je výměna vodovodního řadu u konce

Firma Stavoč z Horních Bojanovic ukončila pro VaK Břeclav,a.s. výměnu vodovodního řadu v ulici Brněnská. Oprava vodovodního řadu byla oproti jiným ulicím velmi náročná a to s ohledem na provoz v ulici Brněnská, s ohledem na nutnost vytažení starého vedení (v jiných ulicích je staré vedení ponecháno v zemi), s ohledem na nutnost zajištění dočasného zásobování přípojek k rodinným domům venkovním vedením.

Město se zavázalo, že uvede prostranství a chodníky do původního stavu. V ul. Brněnská byla položena zpět dlažba 30 x 30 cm a na rok 2018 se plánuje pokládka zámkové dlažby v rámci akce Mobility III., tedy za přispění dotačních prostředků. Ostatně v roce 2018 by měla být dokončena kompletní rekonstrukce ulice Brněnská v rámci akce  „Průtah městem v rámci akce II/421 Terezín-Velké Pavlovice“. Město bude ze svého rozpočtu na této akci hradit chodníky, odstavná stání, veřejné osvětlení, osvětlení přechodů a okružní křižovatky. Cena za dílo bez DPH 4.350.447,04 Kč. Dodavatel stavby je firma STRABAG.  

Služby města * Oprava chodníku po výměně vodovodního řadu v ulici Brněnská

Text a foto: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice