Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

V Městské knihovně internet ZDARMA!

Internet v Městské knihovně a TICMěstská knihovna oznamuje, že od 1. listopadu 2006 je veřejně přístupný internet zdarma.

Dodatek k internetovému řádu Městské knihovny Velké Pavlovice
(schválený radou města Velké Pavlovice dne 19. 10. 2006)

Ministerstvo kultury ČR ve výkladu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a to v § 4 odst. 1 písmeno d sdělilo, že provozovatel knihovny je povinen poskytovat přístup k informacím na internetu bezplatně. Od 1. listopadu 2006 je tedy internet zdarma.

V příloze Knihovního řádu  se ruší v oddílu 5 „Poplatky“ bod č. 5 – ceník

Ve Velkých Pavlovicích dne 31. 10. 2006