Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

V jarní etapě ozelenění města bylo vysazeno 108 listnáčů

V březnu a dubnu roku 2012 bylo v katastru města Velké Pavlovice, dle předem připraveného plánu a v rámci několika projektů, vysazeno celkem 108 vzrostlých sazenic mladých stromků. Největší publicity se dostalo již druhému ročníku projektu Rodina adoptuje svůj strom, do nějž se přihlásilo 32 rodin. Ty své adoptované listnáče vysadily u nově budovaného letiště, v lesoparku u Trkmanky, většinu však v lokalitě nově vznikající lužní louky Biocentra Zahájka.

Projekt výsadby pro tuto specifickou lokalitu zpracovala Ing. Eva Wágnerová s metodickou pomocí Ing. Petra Svobody z Odboru ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Vysazeny zde byly dřeviny tvrdého luhu - duby letní, jasany, jilmy, javory, babyky a lesní hrušně, na zamokřených okrajích pozemku vrby bílé a topoly černé a v lesoparku u Trkmanky pak javory a platany.

Během následujícího pracovního týdne byly sadovnickou skupinou pracovníků Služeb města Velké Pavlovice vysazeny na ulici Bří Mrštíků okrasné hrušně a v prostorách právě rekonstruované zahrady mateřské školy okrasné jabloně. Jak na ulici Bří Mrštíků i v zahradě školky vytvořily kvetoucí stromky krásné stromořadí.

Ing. Zdeněk Karber

 

Fotogalerii z jarní etapy výsadby 108 sazenic listnaných stromů
v katastru města Velké Pavlovice otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2012 Ing. Zdeněk Karber

 

 

20-04-2012-BK