Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

V Biocentru Zahájka pracují sadovníci

Na březích nového rybníka v Biocentru Zahájka pracují sadovníci a zahradníci subdodavatelské firmy Kavyl s.r.o. z Mohelnice. Chystají břehy rybníka a okolní plochy na setí trávy a výsadbu dřevin podle projektu firmy Atelier Fontes, s.r.o.. Mezi prvními pracemi byla také úprava ostrůvku uprostřed rybníka. Zahradníci ostrůvek zbavili plevele a osadili jej dřevinami.

Dřeviny tvrdého luhu jsou stromy s tvrdým dřevem, které dominují určitému typu nížinného lužního lesa. Odtud jméno tvrdý luh. Jedná se o pravidelně zaplavovaný les (pokud tomu nebrání regulace), ale je méně ovlivněný proudem řek a voda zde stagnuje kratší čas než v případě tzv. měkkých luhů.

Nejrozšířenějším, ale také bezpochyby nejtypičtějším a nejimpozantnějším stromem tvrdého luhu je dub letní. Dosahuje výšky až 35 metrů a dožívá se několika stovek let. Dalšími představiteli tvrdého luhu jsou jilmy, jasany, javory a olše, méně také lípa srdčitá, topol černý a habr obecný.

Věra Procingerová

 

Fotogalerii  z prací v Biocentru Zahájka otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

 

16-04-2013 PV