Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

V Bálkově uličce dokončuje firma STRABAG chodník

V Bálkově uličce se několik týdnů pracuje. Nejprve byl rozkopán chodník do kterého byly uloženy kabely NN a kabely veřejného osvětlení. Dlažba byla částečně položena zpět s tím, že pracovníci služeb města  později položí zámkovou dlažbu i nové obrubníky. 

Vedení města se však zavázalo Vodovodům a kanalizacím Břeclav, a.s. že rozebere povrchy komunikací (i chodníků) a uvede je do původního stavu po výměně vodovodu v ul. Hlavní před budovou Vinia, v ul. Sokolská a v ul. Brněnská (Provizorně se do úplného zhutnění výkopu pokládá zámková dlažba, aby se zabránilo prašnosti a vytahování drtě z výkopů.). Navíc se stále dodělávají stavební práce v ul. Trávníky. Z tohoto důvodu, byla na rekonstrukci chodníku v Bálkové uličce vybrána firma STRABAG s nejvýhodnější cenovou nabídkou.

V Bálkově uličce bylo tento týden odstraněno společností RGV, a.s. nadzemní vedení NN a Petrem Havelkou budou instalována  svítidla veřejného osvětlení. Chodník bude ještě upraven u ul. Dlouhá, kde bude odstraněn jeden z betonových sloupů. V místě má firma MONTGAS,a.s. také provádět výměnu plynového potrubí.

Firma STRABAG,a.s. provádí také práce u kostela, kde bude zcela nová zastávka pro autobusy a parkoviště. Oproti původnímu návrhu na zrušení parkoviště před Hospodářskými potřebami bylo rozhodnuto o jeho zachování. Pouze bude zatravňovací dlažba vyměněna za dlažbu zámkovou. Parkoviště bude o pár desítek centimetrů rozšířeno a prodlouženo.

Omlouváme se občanům za nefunkčnost veřejného osvětlení v Bálkově uličce a v ul. Horní. Věříme že nové veřejné osvětlení bude nainstalováno dle termínu uvedeného ve smlouvě, tj. do 30. června 2017.

Služby města * V Bálkově uličce i u kostela panuje čilý stavební ruch

Text: Petr Hasil  / Foto: Petr Hasil / 22.6.2017