Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Úžasná nabídka pro mladé autory

Spolek přátel krásného slova o. s. nabízí všem začínajícím autorům věnujícím se literární tvorbě ve věku 15-25 let bezplatnou účast v soutěžních Škrabákových dílnách tvůrčího psaní.

Zájemci se mohou zúčastnit Dílen tvůrčího psaní, tyto zahrnují 3 celodenní semináře bezplatné semináře, které se uskuteční o víkendech v období březen-červen 2011 v Hradci Králové.

Tvůrčí dílny povedou členové Spolu přátel tvůrčího slova a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů.

Podmínkou účasti v dílnách je to, aby zájemce mohl předložit vlastní práci, nebo ještě lépe více prací, v kterékoliv ze 4 žánrových kategorií: Fantazijní příběhy, Příhody z každodenního života, Poezie, Publicistika, jejichž rozsah nepřekročí 25 tis. znaků vč. mezer.  Povinným prvkem pro všechny žánry je motiv cesty.

Uzávěrka je stanovena na 15. 2. 2011.

Přesné znění pravidel a další zajímavosti najdou zájemci na www.spks.info.
Adresa pro přihlášky a zasílání prací:
Spolek přátel krásného slova
Náhon 105, Hradec Králové

19-01-2011 RD