Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Už patnáctá Noc kostelů, letos ve znamení vitráží

V pátek 2. června 2023 proběhla v České republice již patnáctá Noc kostelů, do které se zapojilo přes 1.800 kostelů a modliteben všech křesťanských vyznání. Stalo se již tradicí, že i kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích vítá návštěvníky, kterých i letos bylo více než sto. 

Program začal v 17 hodin prezentací PhDr. Karla Rechlíka, brněnského výtvarníka, který je tvůrcem návrhů vitrážových oken, která se budou v letošním roce měnit v průčelí a na věži našeho kostela. Představil svou dosavadní tvorbu. Vysvětlil symboliku současné sakrální architektury a potřebu spojení historického kostela s novým pojetím výtvarného umění v souladu se stávajícími prvky. Odráží se od stávajících pískovcových soch umístěných před vstupem kostela. Sochu Piety doplní v průčelí kostela okna s výjevy z života Panny Marie: Andělské zvěstování, navštívení Panny Marie a Boží narození.

V 18 hodin byla slavena mše svatá, kterou doprovodily svými písněmi děti s maminkami pod vedením pana učitele Jana Míchala. Následoval hudební příběh Klíče do nebe v podání křesťanské kapely Laudate ve složení H. Sztulová, M. Grégrová, T. Bílková, M. Valoušková a M. Bílek. Strastiplné hledání dětí kousku nebe plné různých nástrah po získání různých ctností vyústilo ke zjištění, že pokud se budeme chovat přátelsky, pokorně a s čistým srdcem, nalezneme nebe všude kolem nás na Zemi.

Po celou dobu otevřeného kostela byla možnost navštívit malé farní muzeum a zhlédnout vystavené exponáty nebo vystoupat do věže kostela a obdivovat velikost zvonů. Bylo připraveno občerstvení pro všechny návštěvníky v podobě báječné kávy a sladkých buchet a pečiva.

Dále bylo připraveno pro děti plnění úkolů. Vše bylo ve znamení oken. Každé dítě mohlo vytvořit na perníčky svůj vlastní návrh vitráže. Vymalovávaly různé mariánské obrázky. Na pracovním listě rozeznávaly tvary různých oken podle architektonických slohů a vyhledávaly okna použitá na našem kostele.

Zbytek noci patřil opět dětem. Letos netradičně zůstalo v kostele živo i po skončení oficiální části programu. Děti společně s Hankou Bálkovou strávily v kostele cenou noc. Nebylo to v modlitbách, ale při společném přenocování.

Farnost * XV. ročník NOCI KOSTELŮ, u nás byla vitrážová a s nocováním dětí v kostele

Text: Stanislava Bílková / Foto: Oldřich Otáhal / 6.6.2023