Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Úvodní projektové setkání - tisková zpráva

 

Tisková zpráva

Ve dnech 16. a 17. února 2012 se ve Velkých Pavlovicích uskutečnil kick - off meeting OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, která byla zaměřena na oblast podpory Partnerství a sítě nazvaný „Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe.“ (reg.č. CZ. 1.07/2.4.00/31.0026). Projekt byl zahájen 1. února 2012, potrvá dva roky a bude realizován partnerskou sítí propojující tři významné moravské univerzity, kterými jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, zastoupená Ústavem technologie a mikrobiologie potravin a Ústavem biochemie a chemie potravin - Fakulty technologické, dále Mendelova univerzita v Brně zastoupená Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Fakulty Agronomické a VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, zastoupená centrem ENEM podpořeném v rámci druhé prioritní osy OP Výzkum a vývoj pro inovace, dále prestižní zemědělské výzkumné ústavy jako Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.;  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. zastoupený svým brněnským pracovištěm; dále Agritec Plant Research s.r.o. a Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení a jihomoravské Město Velké Pavlovice, které v tomto projektu dotváří spojení v oblastech vzdělávání, výzkumu a veřejné správy.

Úvodního projektového setkání se účastnili vedle zástupců všech partnerských organizací i zástupci MŠMT ČR. Po slavnostním uvítání starostou Města Velké Pavlovice následovala prezentace a společná prohlídka města, zejména nově budovaného centra environmentální výchovy – ekocentra Trkmanka, realizovaného s podporou prostředků z OP Životní prostředí. V průběhu jednání zástupci jednotlivých partnerů postupně představili svá pracoviště a plánované projektové aktivity. Cílem projektu je zdokonalit transferové prostředky pro přenos výzkumných výsledků do aplikační sféry a hledat nové možnosti pro formulace nových společných aktivit. Devizou projektu je spojení výzkumných ústavů, univerzitních pracovišť, veřejné správy a podnikatelských subjektů. Zahajovací setkání bylo využito také k dalším bilaterálním jednáním.

RNDr. Jan Nedělník Ph.D
Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko - ZVT

 

Foto © 2012 Ing. Zdeněk Karber

22-02-2012 PV