Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Upozornění pro vinaře

Upozorňujeme všechny pěstitele révy vinné a producenty vína na administrativní povinnosti vyplývající z vinařského zákona. Nyní, po ukončení vinařského roku 2007, je aktuální Prohlášení o zásobách. Toto prohlášení podává každý pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a větší pěstuje hrozny, které dále zpracovává byť jen pro potřebu vlastní a dále pak každý, kdo udává víno do oběhu.
Producent i obchodník zde uvádí stav zásob vína a ostatních vyjmenovaných zásob k 31. červenci.
Všem těmto výrobcům doporučujeme zkontrolovat, zda při zahájení výroby tuto skutečnost nahlásili registru vinic.

Prohlášení o výrobě - oznamuje výrobce nejpozději v den, kdy poprvé začíná zpracovávat hrozny. ÚKZÚZ umožňuje toto oznámit i zpětně a splnit si tak svou povinnost. Jedná se o jednorázové prohlášení, které se neoznamuje každoročně.

Platné tiskopisy spolu s pokyny k jejich vyplnění jsou k dispozici na MěÚ, popř. přímo v sídle ÚKZÚZu ve Znojmě - Oblekovicích.

Včasné odevzdání řádně vyplněných tiskopisů je jednou z podmínek pro přiznání dotací a podpor poskytovaných vinařům Státním zemědělským intervenčním fondem.

 Bližší informace ZDE, nebo na tel: 515 304 119

07-08-2008