Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a o produkci

Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 15. 1. 2020 prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci dle zákona č. 321/2004 Sb. a dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a 2018/274. 

Povinnost podat prohlášení o sklizni (formulář č. 201) se vztahuje na pěstitele, který má registrované vinice 1000 m2 a více nebo jestliže moštové hrozny prodává (+ příloha č. 202) a dále na obchodníka s moštovými hrozny (+ příloha č. 203 a č. 204). Pokud pěstitel z celé své sklizně hroznů vyrábí víno v množství 1000 l a více za vinařský rok nebo vyrobené víno prodává, má povinnost podat prohlášení o produkci, kterým nahrazuje prohlášení o sklizni (musí mít současně zahájenou výrobu produktů a podávat prohlášení o zásobách k 31. 7.). Pokud pěstitel hrozny prodává a současně vyrábí víno (viz. předchozí věta), podává prohlášení o sklizni a také prohlášení o produkci. 

Povinnost podat prohlášení o produkci má výrobce, pokud prodává produkty nebo vyrobí 1000 l a více vína za vinařský rok. 

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že sklizeň či výroba je nulová. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou ze všech svých registrovaných vinic. 

Včasné podání prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním Zemědělských intervenčním fondem. 

NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ PODÁVÁNÍ PROHLÁŠENÍ JE PODNĚTEM PRO ZAHÁJENÍ SANKČNÍHO ŘÍZENÍ! 

Prohlášení lze podat:
elektronicky prostřednictvím portálu farmáře
na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném na adresu:
ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo-Oblekovice 

Pro Vaši informaci dále sdělujeme, že byl vytvořen NÁVOD k vyplňování prohlášení a KALENDÁŘ pro lepší informovanost vinohradníků, vinařů, dovozců vín, prodejců sudového vína a širokou odbornou veřejnost. Kromě důležitých termínů, týkajících se podávání povinných prohlášení, jsou v něm uvedeny např. informace o možných podporách v sektoru vinohradnictví a vinařství.

Text: Jana Václavíková, Oddělení registru vinic / 7.1.2020