Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Upozornění firmy DERATEX Zlín na velkoplošnou deratizaci města Velké Pavlovice

Ve dnech 14., 21. a 25. června 2024 proběhne na území města Velké Pavlovice velkoplošná deratizace. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky na úřadovnu, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření města.

Kontakty na Městský úřad Velké Pavlovice * naleznete po kliknutí ZDE

Kontakt pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN
a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 293 a 224 915 402 

Zdroj: Deratex, spol. s r. o. Zlín / 27.5.2024