Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Upozornění Českého statistického úřadu

Český statistický úřad organizuje první výběrové šetření o vzdělávání dospělých. Smyslem šetření je získávat reprezentativní údaje o dalším vzdělávání dospělých. Do šetření bylo počítačem náhodně vylosováno 7.800 domácností z různých obcí a měst České republiky. Do výběru pro toto šetření se v Jihomoravském kraji dostalo i město Velké Pavlovice.

 

V období od 7. 1. do 22. 1. 2008 navštíví vybrané domácnosti v této obci tazatel (zaměstnanec ČSÚ) a na základě rozhovoru s osobami narozenými v letech 1943 až 1982 vyplní dotazník.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. O státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

S případnými dotazy na výše uvedené šetření se můžete obrátit na Ing. Natálii Neprašovou – tel.: +420 519 371 939