Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Uličku mezi domy vymlela voda

Uličkou mezi domy v ul. V Údolí protékala pravidelně dešťová voda. Někdy více, někdy méně. Dříve možná vůbec. Nad ul. V Údolí se však během několika let zcela změnily odtokové poměry a tak si dešťová voda, obzvláště při vydatných deštích hledala cestu, kudy odteče. 

Po konzultaci s projektantem nebylo nalezeno žádné schůdné řešení. Zbudovat kanalizaci v této lokalitě je zatím nereálné, vsakování do půdy bude účinné jen při mírných deštích. Proto jsme se rozhodli, že bude ulička zpevněna tak, aby voda drť a hlínu nevymílala a nesplavovala. 

Upozorňujeme, že v této uličce není chodník a je třeba při chůzi dbát zvýšené opatrnosti, obzvláště pokud zde bude naplaven jemný písek, může povrch klouzat.

Uličku mezi domy vymlela voda

Text a foto: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 3.10.2019