Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Údaje o docházce zastupitelů města Velké Pavlovice

Kdo z volených zastupitelů lidu dosáhl 100% účasti a kdo naopak na zasedáních nejčastěji chyběl?

S výkonem funkce člena zastupitelstva obce jsou spojeny i určité povinnosti. Jedná se zejména o povinnost účastnit se zasedání zastupitelstva obce, plnit úkoly tímto orgánem uložené, hájit zájmy občanů a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Samotná účast není jistou zárukou kvality. Na druhé straně, program na zasedáních zastupitelstva řeší, řekněme, vždy podstatnou problematiku, týkající se života občanů a dění v obci. Dá se tedy předpokládat, že občan účast zastupitele právem očekává.
Na základě žádostí občanů Vám předkládáme informaci, jak se svou povinností „službě lidu“ konkrétně v případě své účasti na zasedáních zastupitelstva naložili zastupitelé v uplynulém volebním období, v letech 2010-2014. Posuďte sami.

Koho označují zkratky:
OZ - ověřovatel zápisu, VK - člen volební komise, NK - člen návrhové komise

Prezenční listina Zastupitelstva města Velké Pavlovice (období 2010-2014) * ke stažení kliknutím ZDE

 

Dagmar Švástová


18-03-2015-BK