Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

U příležitosti 20. výročí úmrtí věnujeme vzpomínku plukovníku letectva panu Josefu Pavelkovi

Na křídlech 311. bombardovací perutě RAF se proslavil jeden z nejznámějších velkopavlovických rodáků plukovník letectva pan Josef Pavelka (nar. 23.9.1913 – zemř. 13.3.1997).

Pan Josef Pavelka se narodil 23. září roku 1913 ve Velkých Pavlovicích v rodině krejčího Jana Pavelky a jeho ženy Marie. Vychodil obecnou školu, čtyři třídy měšťanky a než ho touha stát se pilotem přivedla k letectvu, pracoval jako kancelářský pomocník. V letech 1931-1933 absolvoval Školu pro odborný dorost letectva ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově a poté byl umístěn ke 2. leteckému pluku Dr. Edvarda Beneše v Olomouci. Mnichovské události a příchod německých okupantů v březnu roku 1939 ho zastihly v hodnosti četaře délesloužícího u 5. leteckého pluku v Brně.  

Touha stát se pilotem ho přivedla k letectvu. V letech 1939-1945 se aktivně zúčastnil boje proti nacismu v řadách československé zahraniční armády v Polsku, ve Francii a v Anglii. 2. srpna roku 1940 se stal příslušníkem 311. československé bombardovací perutě na nově přidělené základně britského královského letectva v Honingtonu.

Za dobu svého nasazení u královského letectva v letech 1940-1945 nalétal Josef Pavelka (podle záznamů ve své kartě) 305 operačních hodin. Byl těžce zraněn. Následky zranění se ozývaly do konce jeho života. Svým vystupováním a jednáním v zahraničním odboji proslavil nejen sebe, ale i svou vlast, Československo. Svědčí o tom řada francouzských, anglických a československých vyznamenání. 

Patřil mezi prvních 50 účastníků protinacistického zahraničního odboje, kterým prezident Václav Havel udělil 10. května 1991 Řád Milana Rastislava Štefánika. Na sklonku života se Josefu Pavelkovi dostalo další velké cti, když se 28. března 1996 na brněnské Nové radnici zúčastnil, spolu s dalšími čs. veterány královského letectva, setkání s britskou královnou Alžbětou II., u příležitosti její návštěvy Brna. 

Bývalý příslušník 311. československé bombardovací perutě královského letectva plukovník v. v. Josef Pavelka zemřel ve věku nedožitých 84 let v rodných Velkých Pavlovicích dne 13. března 1997 a byl zde za vojenských poct pochován. 

Jeho činnost v zahraničním odboji byla oceněna mnoha medailemi a poctami.    

Jeho životní odvahu připomíná pamětní deska, která byla ku cti pana plukovníka Josefa Pavelky odhalena 15. dubna 2012 na budově Základní školy ve Velkých Pavlovicích. V místě, kudy procházela naše historie - v místě, kde se dnes, pro život a budoucnost, rozvíjí naše mládí!  

Text: Dagmar Švástová / Foto: Archiv města Velké Pavlovice / 13.3.2017

Plukovník letectva Josef Pavelka 

175922