Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Trkmanka u Velkých Pavlovic je delší. Má nové meandry i tůně

Revitalizace říčky Trkmanky u Velkých Pavlovic je před dokončením. Stavebně hotové jsou již úpravy tůně i koryta. Nyní zbývá jen vysázet více jak šest stovek kusů dřevin. Povodí Moravy, které akci provádí, počítá, že zcela hotovo bude v červnu.

Povodí Moravy prodloužilo Trkmanku u Velkých Pavlovic téměř o čtyři sta metrů a v její blízkosti vyhloubilo na pět tůní. Součástí chystané výsadby je i vznik nového biocentra. „Trkmanku jsme v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů. Vytvořili jsme výrazné říční oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty pro drobné živočichy. Opatření zpomalila povrchový odtok vody, výrazně zlepšila splaveninový režim a morfologii vodního toku. Vytvořili jsme tak velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nové tůně mají různou velikost, tvar i hloubku. „Dno tůní je v nižší úrovni, než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ řekl Gargulák.

Nové tůně v krajině vytvořily vodní plochu o celkové rozloze 3300 metrů čtverečních. Jejich variabilita podle Povodí Moravy zvyšuje různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osidlují.

Na dokončené stavební práce teď Povodí Moravy naváže výsadbou 630 kusů dřevin. Mezi stromy, kterých bude 180, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby.

228490

Zdroj: Břeclavský deník / Autor příspěvku: Iva Haghofer / 24.5.2021