Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Trkmanka se mezi Pavlovicemi a Bořeticemi prodlouží: vzniknou tůně i biocentrum

Napsali o nás; Břeclavský deník 17.1.2021 * Nové meandry a tůně získá okolí říčky Trkmanky mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi. Povodí Moravy nyní zahájilo práce, které povedou k prodloužení vodního toku. 

Navíc k němu přibudou tůně a biocentrum. Povodí Moravy počítá s investicí ve výši čtrnácti milionů korun. „Revitalizace v délce dvou kilometrů potrvá rok. Hotovo bude na konci letošního roku,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Tok říčky, který byl v minulosti narovnaný, prodlouží vodohospodáři o čtyři sta metrů. Koryto Trkmanky se po obnově rozvolní, získá nové oblouky a v těsné blízkosti vzniknou tůně i biocentrum. „Úpravy budou spočívat zejména ve vytvoření zvlněného koryta. Délka revitalizovaného úseku toku před revitalizací je 1891 metrů. Úpravami vodní tok prodloužíme na délku 2277 metrů. Počátek i konec revitalizace je plynule napojený na stávající vedení toku. Podél Trkmanky navíc vytvoříme protierozní opatření a pět tůní,“ přiblížil ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Jak dodal, opatření povedou ke zpomalení povrchového odtoku vody, úpravě splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu.

Nové tůně

Připravované tůně budou mít různou velikost, tvar a také hloubku. Jejich variabilita má zvýšit různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osídlují. „Dno tůní bude v nižší úrovni než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ vysvětlil Gargulák.

Nové tůně v krajině vytvoří vodní plochu o celkové rozloze tři tisíce tři sta metrů čtverečních. Přibude také šest set třicet kusů dřevin. „Mezi stromy, kterých bude sto osmdesát, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi čtyřmi sty padesáti keři bude druhově zastoupený zejména hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop doplní technické prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty pro drobné živočichy. Nově tak mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi vznikne podél dvoukilometrového úseku Trkmanky biocentrum o šířce sto padesát metrů,” vyjmenoval mluvčí Chmelař.

Zdroj: Iva Haghofer, Břeclavský deník / 18.1.2021