Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Trio žáků ZUŠ absolvovalo, májový večer proměnilo v nezapomenutelný zážitek

Májový podvečer s datem 21. května 2019 patřil ve Velkých Pavlovicích hudbě, především však triu absolventů I. cyklu vzdělávání v místní Základní umělecké škole. 

Žáci flétnové a klavírní třídy MgA. Zbyňka Bílka, jmenovitě klavíristka Natálie Kamenská a flétnisté Zuzana Bártová s Michalem Helešicem, předvedli početnému publiku tvořenému především rodiči, prarodiči, rodinami, kamarády, ale i jejich současnými či bývalými učiteli z mateřské a základní školy a gymnázia, své hudební umění.

Vše, co se během svého sedmiletého úsilí pilně naučili, bravurně zúročili a předvedli prostřednictvím řady technicky velmi náročných skladeb předních světových hudebních skladatelů, ale zároveň dokázali, že se ani "aristokratický" klavír ani "barokní" flétna neztratí ve světě současné moderní hudby.

Koncertním sálem Ekocentra Trkmanka zazněla proslulá díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, B. Smetany, J. S. Loeilleta, J. Ch. Pepuscha a jak již bylo zmíněno, také moderní hudba. Posluchači si tak mohli vychutnat známé melodie kupříkladu z pohádky Jak se budí princezny, písničky skupiny Queen, skladby z filmů Forest Gump, Rocky, Pearl Harbor a nebo hit Everything has changed zpěvačky Taylor Swift.

Absolventi a jejich spolužáci, trumpetisté Ema Petrásková s Matějem Hyclem, flétnistka Vanessa Robošová a host bubeník Martin Bílek, hráli jak sólově, tak ve dvojicích či v komorních souborech. Na klavír byli všichni doprovázeni panem učitelem Bílkem, absolventy pak hrou na klavír doprovodila, co by čestný host, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice paní Milena Karberová. 

Absolventský koncert byl silným emotivním zážitkem. Zatímco se sálem linuly tóny hudby, děti, učitelé a hlavně jejich rodiče vzpomínali… Na první pokusy zvládnout nástroj, na první písničku, na první besídku, na úspěchy i nezdary, na prvotní nadšení i četné krize, na sedm dlouhých let, které utekly jako voda…

Závěr hudebního májového podvečera patřil díkům a květinám. Po utichnutí posledního tónu poděkovala paní ředitelka ZUŠ paní Milena Karberová panu učiteli MgA. Zbyňku Bílkovi za bravurní secvičení úžasného pásma, bezbřehou trpělivost a vůbec za náročnou práci, které se dnes a denně v umělecké škole věnuje, rodičům za podporu svých dětí a dětem za vydařené vystoupení.

Všichni vystupující žáci dostali květiny, dokonce ani maminky absolventů k jejich velkému překvapení neodešly s prázdnou. S prázdnou samozřejmě neodešel ani pan učitel, který určitě neodolal a hned večer si doma s rodinou pochutnal na sladkém dortu, a ani paní ředitelka, která se doufáme ještě teď kochá pohledem na pestrobarevnou kytici.

Příště, na dalším nejen absolventském koncertě ZUŠ Velké Pavlovice, na shledanou! A že nerozumíte hudbě? Ale kdeže, mějte na paměti pravdivé moudro Jiřího Mahena: „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce…“

ZUŠ * Absolventský koncert flétnistů Zuzany Bártové a Michala Helešice a klavíristky Natálie Kamenské

Text: Karolína Bártová / Foto: Karolína Bártová / 22.5.2019