Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tříkrálová sbírka * videoreportáž

Dobročinná Tříkrálová sbírka patří již 12 let mezi nejdůvěryhodnější a nejvýnosnější sbírky pro sociálně potřebné v České republice. Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

...štěstí, zdraví vinšujem vám a jiné koledy zpívalo ve Velkých Pavlovicích na 20 mladých Kašparů, Melicharů a Baltazarů.

Úředně zapečetěné kasičky na MÚ otevřeli a obnos spočítali Jana Prokešová a Věra Ševčíková v přitomnosti místostarosty Velkých Pavlovic Ing. Zdeňka Karbra. Je potěšitelné a chvályhodné, že někteří občané našeho města neváhali přispět i tisíci korunou, za což patří jim i všem dalším občanům, kteří do kasičky dle svých možností přispěli dík.

Koledníci v našem městě v roce 2012 vybrali pro pomoc lidem v nouzi finanční obnos ve výši 77 000 Kč.

Miroslav Grégr

 

Tříkrálová sbírka
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

 

 

 

10-01-2012 PV