Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 začíná již dnes ...

Vážení občané, od dnešního dne pátku 2. ledna 2009 až do neděle 4. ledna 2009
bude probíhat již devátým rokem tradiční Tříkrálová sbírka.
U Vašich dveří objeví tříkráloví koledníci, kteří budou v doprovodu dospělé
osoby a za zpěvu koled vybírat do pokladniček finanční dary pro tuto sbírku
pořádanou Českou katolickou charitou.
Koledníci Vám předem děkují za vlídné přijetí!

Koledníci Vám předem děkují za vlídné přijetí!

 

 

Počátkem ledna 2009 opět vyjdou do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční již podeváté. Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert, který v neděli 4. ledna 2009 od 17 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká televize 1 a ČRo 1-Radiožurnál.

Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Do ulic obcí a měst v lednu 2008 vyšlo 13 659 kolednických skupinek, což představuje více než 40 000 dobrovolníků. Výnos sbírky činil 60,8 milionů korun.

Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Na úvod požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 8777 anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 33001122/0800 u České spořitelny.

Zdroj informací: www.trikralovasbirka.cz

23-12-2008