Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Třiďte a recyklujte, chráníte tím životní prostředí

Snaha obyvatel recyklovat odpad se již několik let vyplácí. Velké Pavlovice obdržely osvědčení o úspoře emisí a certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.

V roce 2014 odevzdali naši občané 210,198 tun využitelných komunálních odpadů. Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Tříděním komunálního odpadu jsme uspořili 6 264 815 MJ a 260,255 tun emisí CO₂ ekv.

Dále občané v loňském roce odevzdali k recyklaci 191 televizí, 54 monitorů a 748 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 55,75 MWh elektřiny, 2 002,3 litrů ropy, 261,01 m³ vody a 2,76 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 13,44 tun CO₂ ekv., a produkci odpadů o 50,17 tun.

 

Třiďte odpad, pomůžete přírodě kolem nás!

 

 


02-06-2015 PV