Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tříděním odpadu ke zlepšování životního prostředí

Občané Velkých Pavlovic v loňském roce vytřídili v rámci systému EKO-KOM celkem 202,756 t odpadu, který byl dále předán k využití. Jedná se o papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony.

Díky fungujícímu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů jsme i my přispěli ke zlepšení životního prostředí a ke snížení „uhlíkové stopy“.

V roce 2012 bylo díky tříděnému sběru a recyklaci využitelných složek komunálních odpadů prostřednictvím systému EKO-KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 300 000 domácností. Systém EKO-KOM přispěl ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO² ekvivalentu, což představuje více než 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.

 

 

01-07-2013 PV