Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Třeťáci vyrazili probádat Pálavu

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652 Z Bílých Karpat na Pálavu vyrazili jako jedna z mnoha škol ve středu 9. června i třeťáci ze Základní školy Velké Pavlovice poznávat taje CHKO Pálava. 

Konečně se otevřel prostor pro realizaci tohoto projektu, kdy celý rok ležely vzdělávací programy na témata "Živá zahrada" a "Půda" v šuplíku. Jedná se o projekt, kdy je pro školku či školu zajištěna a financována přeprava na místo realizace projektu, občerstvení a samozřejmě environmentálně zaměřený vzdělávací program. 

Program "Živá zahrada" pro naše třeťáky proběhl za doprovodu třídních učitelek, paní Mgr. Evy Drienkové a Mgr. Jitky Řádkové, a lektorů ekocentra v Chráněné krajinné oblasti Pálava v okolí Sirotčího hrádku. Cílem bylo seznámit děti fyzicky s rozdílnostmi mezi místem, kde žijí a místem pouze 25 km vzdáleném, a přitom tak rozdílném. 

Při vybraných aktivitách došlo i na seznámení se s rozdílnostmi těchto lokalit s oblastí  Bílým Karpatům. Děti formou bádání objevovaly chráněné rostliny Pálavy, pomocí dalekohledů určovaly vzdálené body. Při bádání narazily na různou faunu – zlatohlávky, kudlanku, motýli, svlečky různých motýlů. Děti se seznámily s historií okolí – Sirotčí hrádek, Mušovská jezera, včetně  legend vztahujících se k tomuto místu. Třešničkou na dortu bylo to, že po legendě o rytířích z křižáckých výprav se při odjezdu na parkovišti objevili jako přízrak opravdoví rytíři – křižáci.

Děti si z tohoto dne odnesly spoustu poznatků z bádání a zkoumání fauny a flóry Pálavy, určitě mají spoustu získaných zkušeností pro další srovnávání odlišností i v jiných lokalitách.

Ekocentrum Trkmanka & ZŠ * Program "Živá zahrada" pro žáky třetí třídy

Text: Bc Zita Dvořáková, MSc, ředitelka Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice / Foto: Miroslav Dvořák & Radek Nesvadba / 11.6.2021