Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tradiční májový koncert souborů ZUŠ

Již více než deset let pořádá základní umělecká škola každoročně poslední květnovou neděli koncert, na kterém vystupují vokální, instrumentální a taneční soubory, které mají možnost předvést vždy velmi početnému publiku své pokroky, technickou zdatnost a umělecký rozvoj.

Letošní Tradiční koncert souborů se uskutečnil v neděli 25. května 2014 v 16.00 hodin poprvé v koncertním sále Ekocentra Trkmanka. Stovka přítomných návštěvníků nadšeně tleskala dívčímu pěveckému sboru Mgr. Jany Oslzlé, flétnovým souborům  Mgr. Jana Míchala, sedmičlennému akordeonovému souboru Roberta Zemana a flétnovému souboru i žesťovému kvartetu MgA. Zbyňka Bílka. Závěr koncertu patřil jako vždy folklóru, našim krásným slováckým písním a tancům v podání Cimbálové muziky Martina Čecha a tanečního souboru Mgr. Jany Oslzlé.

Na koncert zavítal i pan učitel Oldřich Jeřábek, který vyučoval na velkopavlovické hudební škole od roku 1954 po boku jejího zakladatele pana Karla France. Společně s řadou dalších výborných pedagogů se zasloužili o rozvoj hudebního školství ve Velkých Pavlovicích a vychovali několik generací hudebních příznivců, kteří ve svých rodinách stále tento cenný vklad udržují a předávají svým dětem a vnoučatům.

Na otázku, co se mu z koncertu nejvíce líbilo, odpověděl téměř pětaosmdesátiletý pan učitel Jeřábek před svými bývalými žáky, kteří jsou dnes babičkami a dědečky současných žáků ZUŠ: „ Mám rád všechny hudební nástroje a všechnu krásnou hudbu, ale když slyším lidovou píseň, vždy se velmi naléhavě ozve moje slovanská krev a vlastenectví…“

V závěru zdařilého koncertu poděkovala ředitelka ZUŠ Milena Karberová pedagogům a žákům za přípravu hodnotného programu a rodičům a prarodičům žáků ZUŠ za spolupráci a podporu svých dětí a vnoučat v nabývání uměleckých dovedností.

Všichni jsme se srdečně rozloučili, popřáli si pěkný zbytek neděle, avšak nikdo se neměl k odchodu, obecenstvo zůstalo sedět na svých místech a tleskalo, a tak cimbálová muzika začala přidávat a hrálo se a zpívalo pro radost všem...

Velké poděkování patří paní ředitelce Ekocentra Trkmanka Bc. Zitě Dvořákové s celým pracovním kolektivem za komfortní součinnost a pomoc při organizaci zkoušek i koncertů.

 

Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice


 

Fotogalerii z Tradičního koncertu soubrů ZUŠ otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Ing. Zdeněk Karber

 

 

28-05-2014-BK