Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tradice ožily, díky Velkopavlovickým ostatkům...

Velké Pavlovice již po osmé ožily tradičními Ostatky. V sobotu 18. února 2023 povolil starosta města Petr Hasil na nádvoří Ekocentra Trkmanka tradiční ostatkový průvod městečkem.

V letošním roce nás uvítali naši hospodáři z řad vinařů i podnikatelů. První zastávka byla ve Vinařství Krejčiříkovi, druhá ve Vinařství Řádkovi, třetí ve Vinařství V&M Zborovský a čtvrtá zastávka v Hotelu Lotrinský. Víno pro účinkující a na podporu akce věnovali Vinařství Suský, Vinařství Helena, Vinařství Zborovský a Vinařství Fůkalovi. 

Jako každý rok nechyběl zpěv, tanec a především maškary. Průvod klasicky vedl stárek a farář. Velkou část průvodu tvořili krojovaní a maškary z Hanáckoslováckého krúžku, děti z Floriánku na sebe tentokrát místo krojů oblékli různé zvířecí kostýmy, místní podporovatelé našich akcí se taktéž neváhali odít do nejrozmanitějších kostýmů, čímž se k naší potěše aktivně zapojili do ostatkového veselí. Mezi účastníky se objevili i návštěvníci Velkých Pavlovic. O hudební doprovod se jako už každoročně postarala velkopavlovická cimbálová muzika Vinica pod vedením Honzy Melichara a Darebný ženy, chybět nemohl ani tradiční „tanec pod šable“, který zatančili členové Hanáckoslováckého krúžku, jejiž řady rozšířili hosté.

V sokolovně v rámci programu vystoupily s krásným ostatkovým pásmem děti z folklorního souboru Sadováček při Mateřské škole Velké Pavlovice pod vedením paní učitelek Jany Otáhalové a Jany Teturové, dětský folklorní kroužek Floriánek zazpíval a zatančil pásmo k ostatkům, dále jsme si mohli užít vystoupení Hanáckoslováckého krúžku, cimbálové muziky Vinica. K tanci a poslechu zahrála i kapela Naživo. Ostatkovou výzdobu Sokolovny a občerstvení specifické pro tuto akci zajistili pracovníci Ekocentra Trkmanka.

Středobodem letošního programu bylo vyhlášení soutěže „O nejlepší Modrohorskou koblihu a Boží milosť“. Porota ve složení: paní Petra Prokešová, Jana Otáhalová a Roman Uvíra vybrali vítěze. Cenu za nejlepší koblihu jsme poslali nepřítomné paní Marii Kuchyňkové do Bořetic, cenu za nejlepší Boží milosť převzala na místě paní Alena Hanzlíková z Velkých Pavlovic. Všem děkujeme za přinesené vzorky! Každý nemohl být vítězem, ale rozhodně je to výzva do příštího roku. Budeme rádi, když se zúčastníte ještě v hojnějším počtu. Už teď se těšíme!

Všem zúčastněným a zapojeným do organizace patří velký dík, jen díky nim naše tradice ožívají a máme možnost je předávat mladším generacím a zachovávat je do budoucna. Děkujeme našim hospodářům, bez nichž by byl průvod neveselý a smutný. Děkujeme všem fotografům za zachycení krásných okamžiků v rámci průvodu, či vystoupení. Děkujeme Městu Velké Pavlovice za přízeň a podporu.

Příští rok opět na viděnou na Velkopavlovických ostatcích!

Ekocentrum Trkmanka * VELKOPAVLOVICKÉ OSTATKY 2023

Text: Bc. Zita Dvořáková, MSc - za organizátory Velkopavlovických ostatků / Foto: Oldřich Otáhal / 21.2.2023